ფასების სია:

ქვეყანები

დაზღვევა

1 დღეზე

სადაზღვეო

დაფარვა

მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა (გარდა: ამერიკა, კანადა, იაპონია) 1 ლარი 30000 ევრო
ამერიკა, კანადა, იაპონია 2 ლარი 50000 ევრო